top of page

סדנאות טיפוח יצירתיות

רציונל

 

התוכנית משמשת פלטפורמה לשיפור תהליכי למידה-הוראה בבית הספר באמצעות 20 שעות של סדנאות פיתוח מקצועי למורים (אפשרי בזום). המורים יוכשרו לטפח את מיומנויות החשיבה הביקורתית של התלמידים. הם יתנו ללומדים כלים להעריך מידע ורעיונות לפי תבחינים רציונליים. הם יניעו את הלומדים להמשיך את תהליך החשיבה מסדר גבוה בחשיבה יצירתית תוך גמישות, מינוף "טעויות" והתיידדות עם מצבי אי-וודאות ואתגר. בסדנאות המורים יוצגו תהליכי הוראה-למידה חדשניים מהעולם ,כך שיוכלו לשפר את האוריינות הגלובלית של התלמידים. תכנים: כלים לניהול כיתה באתיקה של דאגה ואכפתיות; עקרונות ליצירת סביבת לימוד בטוחה שתומכת בחשיבה ביקורתית ויצירתית; שיפור כישורי פתרון הבעיות היצירתי תוך היכרות עם העדפת המורה והתלמיד (מבהירן, מעלה רעיונות, מפתח או מיישם). ההיכרות עם נטיית המורה והתלמיד בפתרון בעיות יצירתי מאפשרת ניהול אישי לקראת למידה עצמאית ושיתופית אפקטיבית; תפיסה חדשה ורעננה לפרדיגמת החינוך המסורתית - התלמיד כחוקר, כמגלה את עולמו הפנימי כדי לצאת לעולם עם חוסן נפשי; עידוד סקרנות רב תחומית לקראת מעורבות פרודוקטיבית בלמידה והישגים מיטביים.

ניסיון מפתחת ומנחת הסדנאות

 

במהלך קורסים רבים של מדעי הלמידה חיברה מיכל קורנפלד, המפתחת והמנחה, בין הניסיון המקצועי שלה לתיאוריות למידה והוראה ולמחקר אקדמי עדכני כדי לתמוך במורים באתגרי ההווה והעתיד. 
מיכל רכשה נסיון רב בהנחית מורים כמנהיגה בכנסי האגודה לחינוך ליצירתיות באוניברסיטת באפלו ניו-יורק, וכמנחה בכנסי אגודת המורים לאנגלית בישראל. 
כשעבדה במכון אריקה לנדאו לקידום נוער ליצירתיות ולמצוינות התגבשה אסטרטגיית חמשת הלמדים. הדרכים לטפח אוריינות שפתית ומדעית באמצעות שיטת חמשת הלמדים גובשו בהנחיית דר' משה רשפון - מקים גן המדע ויחידת נוער שוחר מדע במכון ויצמן. בכנסי פתרון הבעיות היצירתי של האגודה לחינוך ליצירתיות באוניברסיטת באפלו ניו-יורק, הנחתה מורים על פי עקרונות חמשת הלמדים. כתבה עשרה ספרי תלמידים ומורים מעשיים ופרקטיים כדי להביא לתוצאות. ספר התלמידים במיוחד זכה לתהודה משמעותית. לאורך השנים לומדים הציגו יכולות חשיבה ביקורתית ויצירתית במסוגלות ובמכוונות, גילו סקרנות ומוטיבציה, וקשב נשמר לאורך זמן.

תוצאות חינוכיות ולימודיות

הבוגר העתידי מאופיין בתקשורת, שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ויצירתית, ואוריינות דיגיטלית (מיומנויות דמות הבוגר, משרד החינוך, 2020). התוכנית מבססת למידה המטפחת זאת בפרופסיונאליות רלוונטית ועם הנאת הלמידה ופותחת פתח לשוויון הזדמנויות חינוכי. מורים ירגישו ביטחון להיכנס לכיתה, להכיל את צרכי תלמידיהם השונים, ולכוונם לקראת מימוש אישי. הם ישקיעו בהעשרה עצמית רב-תחומית. בכך הם יממשו את צמיחתם כדמויות מופת אנושיות וחינוכיות. מורים ידעו להשתתף בתהליך פתרון בעיות יצירתי לקראת המשך תהליך החידוש הבית ספרי גם לאחר סיום התוכנית. תלמידים יעלו רעיונות על בסיס למידה, ויביעו אותם בכתב ובע"פ. תלמידים ייצרו תוצר למידה מקורי המבנה את למידתם, מחזק את עולמם הפנימי, ופותח בפניהם חלון לעולם. בכך הם יבטאו את החשיבה הביקורתית והיצירתית שרכשו, אוריינות המידע, ההכוונה העצמית והאוריינות הגלובלית. בקרב הצוות ובתוך הכיתות יערך מאמץ לזהות צרכים אישיים ולתת מענה תוך טיפוח מצוינות והישגיות. בכך יטופח אקלים בית ספרי התומך בסביבת לימוד המזמינה חשיבה יצירתית.

העקרונות המנחים: 5 הלמדים

 

לגלות - הצגת נושא השיעור בדרך מסקרנת ורב תחומית; להתנסות - הרחבת הלמידה בפעילויות, בניסוי מדעי, אמנותי או מחשבתי, ובשיחה תוך עידוד העלאת תובנות ורעיונות; לבחון - משוב בונה של המורה על התובנות והרעיונות; להעלות - הדרכה כיצד לפתח את התובנות והרעיונות לתוצר למידה מקורי; לבטא - יישום הלמידה בכתיבה, באמצעי דיגיטלי או בהצגת התוצר הלימודי האישי/הקבוצתי. שיטות העבודה בסדנאות המורים יכללו כלי פתרון בעיות יצירתי בחשיבה מסתעפת ומתכנסת לקראת בחינת האתגר הלימודי, העלאת רעיונות למתן מענה עבורו, פיתוח המענה הרלוונטי והאפקטיבי ביותר, ויישומו בכיתה. הנסיון המקצועי רב השנים של מיכל קורנפלד בשילוב השכלתה יבססו הנחיה מצמיחה של המורים וליווי החידוש בהנחלת מיומנויות הלמידה-הוראה בכיתה לקראת הישגים לימודיים ומוכנות להשכלה גבוהה. אוריינות גלובלית תינתן על בסיס 10 ספריה אותם כתבה באנגלית, תוך היכרות עם מעני למידה גלובליים וקשרים עם מנהיגי חינוך בעולם.

לאורך שנים נוכחתי בכישורי המחקר וההנחיה של מיכל קורנפלד. שוחחנו רבות לקראת השיעורים שלימדה במכון אריקה לנדאו, כאשר גיבשה את גישתה, ולקראת כתיבה ספריה. התרשמתי עמוקות ממיומנויות הלמידה-הוראה שספריה מנחילים בגישה אינטרדיסציפלינרית, המשלבת שיטות לא פורמליות במסגרת החנוך הפורמלי והממנפת את סקרנות הלומדים לחקר וללמידה משמעותית.

למיכל אמונה חזקה בכוחות הטמונים במורים ובתלמידים של היום. מיכל ריכזה את שיטות ההוראה-למידה שפיתחה וחקרה במסגרת לימודיה הגבוהים לחמישה למדים - חמישה עקרונות: לגלות, להתנסות, לבחון, להעלות ולבטא. אני מזדהה עם עקרונות אלו בכל ליבי, ומאמין שיפתחו בפני תלמידי ותלמידות ישראל אפיקים חדשים ליצירתיות ולמצוינות.

דר' משה רשפון, מקים היחידה לפעולות נוער וגן המדע, מכון ויצמן למדע.

המלצה

הוראה בחמש למדים סדנאות טיפוח יצירתיות למורים_edited.jpg

?רוצים לדעת עוד

...צרו קשר, נחזור אליכם בהקדם האפשרי

!תודה רבה

bottom of page